Hải Phòng đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Cấm Kinh Doanh

Phối cảnh Dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm  vừa được UBND thành phố Hải Phòng đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ngày 17/8, tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự…