​TP.HCM ủy quyền Sở Xây dựng duyệt đối tượng thuê nhà thuộc nhà nước – Tuổi Trẻ Online

Quận 1, nơi có nhiều nhà ở thuộc nhà nước của ​TP.HCM. Ảnh QUANG ĐỊNH Nội dung ủy quyền gồm: Quyết định phê duyệt đối tượng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thông qua Hội đồng xác định giá bán…