TPHCM kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất 35 dự án – Tuổi Trẻ Online

Một thửa đất tại huyện Hóc Môn – Ảnh: Hữu Khoa Theo đó, trong tổng số 35 dự án (diện tích khoảng 3.600ha), TP.HCM kiến nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa là khoảng 1.500 ha. Cụ thể gồm 9 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, với…