bat-dong-san

Mở rộng diện tích khu kinh tế Nhơn Hội lên hơn 14 nghìn ha

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bản đồ khu kinh tế Nhơn Hội Theo đó, sửa đổi khoản 2 Điều…

bat-dong-san

Hàng loạt thay đổi trong dòng vốn đầu tư vào phân khúc khách sạn

Năm 2016, thị trường chứng kiến hàng loạt sự thay đổi của dòng vốn đầu tư vào phân khúc khách sạn. Hoạt động chuyển nhượng sôi động nhất từ trước đến nay. Hàng loạt khách sạn thực hiện sang tên đổi chủ Quỹ VOF cho biết, quỹ này đã bán một tài sản mà quỹ…