Sabeco: Các nội dung Kiểm toán nêu, công ty đã xin ý kiến trước khi thực hiện Kinh Doanh

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa có thông tin lý giải đối với những kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho rằng doanh nghiệp đã có nhiều sai phạm trong quản lý, đầu tư trước khi bán vốn nhà nước cho đại gia nước…