Bộ Tài chính bác đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi Kinh Doanh

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương do tỉnh Quảng Ngãi đề xuất. Trước đó, theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vốn điều lệ của quỹ trong giai đoạn 2018-2020 là 150 tỷ đồng.…