Sách của doanh nhân hồ tiêu Phan Minh Thông gợi xúc cảm cho người đọc Kinh Doanh

Dưới đây là cảm nhận của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau khi đọc bản thảo của quyển sách “Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh”. Đây là tác phẩm của Phan Minh Thông – Chủ tịch Phúc Sinh Group, doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xuất khẩu hồ tiêu.  “Sắm bình bền…