Hệ thống quản lý chất lượng VietinBank đạt chuẩn ISO 9001:2015 Kinh Doanh

9 nghiệp vụ tại VietinBank được cấp nhận ISO gồm cho vay; bảo lãnh; thanh toán; dịch vụ thẻ; đầu tư; mua bán ngoại tệ; nhận tiền gửi; Internet Banking; Mobile Banking. Chứng nhận này do Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam (thuộc Tập đoàn TUV NORD Cert GmbH, Đức) thực hiện đánh giá trên…