Đất Xanh Miền Trung dự kiến tung 5.000 bất động sản năm 2018 Kinh Doanh

Đất Xanh Miền Trung dự kiến trong năm 2018, công ty sẽ cung ứng ra thị trường từ 3.000 đến 5.000 sản phẩm. Đặc biệt sáu tháng đầu năm sẽ hoàn thiện nhiều dự án bất động sản cao cấp như hệ thống Shophouse Lakeside Palace (100 căn xây sẵn với tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng), villa…