Cơ hội cho giới đầu tư trên ‘con đường tỷ đô’ ở Phú Quốc Kinh Doanh

Con đường tỷ đô Con đường từ sân bay quốc tế Phú Quốc qua trung tâm thị trấn Dương Đông, Dinh Cậu đến Khoé Tàu Rũ (bãi Trường) được gọi là “con đường tỷ đô”. Tên gọi này do người dân Phú Quốc và giới đầu tư đặt bởi con đường dài 20 km nhưng có hơn…