Chuyên gia: Cổ phiếu điều chỉnh sau giai đoạn tăng dài là bình thường Kinh Doanh

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ, đặc biệt là đầu tư chứng khoán, ông Lã Giang Trung, một chuyên gia chứng khoán tỏ ra khá bình tĩnh trước diễn biến của thị trường chứng khoán những ngày gần đây.  “Việc thị trường điều chỉnh sau một giai đoạn dài tăng…