Nhựa Tiền Phong trích lợi nhuận xây cầu cho người nghèo Kinh Doanh

Đây là cây cầu số 3 trong chuỗi chương trình “Cầu nối yêu thương” được triển khai từ tháng 10/2017. Theo đại diện Công ty CP Nhựa Tiền Phong, chương trình này có kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Dự kiến, Nhựa Tiền Phong sẽ triển khai xây những cây…