Gần 320.000 tỷ đồng rót vào nền kinh tế trong tháng 1 Kinh Doanh

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2018 cả nước ghi nhận 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2018, với số vốn đăng ký 98.300 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp lập mới khoảng 9,1 tỷ đồng, giảm 9,1% so với tháng 1/2017.  Nếu tính cả 218.100 tỷ đồng đăng…

Dừng đầu tư mới và mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung – Tuổi Trẻ Online

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.  Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát đầu tư phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt sản xuất gạch đất…