Expert Talk 7 – nhiều kiến thức phong thủy thực tiễn cho nhà môi giới – Tuổi Trẻ Online

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, bản chất của Phong thủy nhà ở là sự ứng dụng hài hòa điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, địa hình vào kiến trúc, bố cục nhà ở, mang lại những lợi ích về sức khỏe, tinh thần cho con người, từ đó thúc đẩy sự nghiệp, các…