Cơ hội miễn phí mặt bằng tại Germek Shopping Mall cho startup Kinh Doanh

Những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp phát triển mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các nhà khởi nghiệp, ngoài ý tưởng táo bạo, chiến lược kinh doanh tốt, tài chính bền, việc chọn vị trí cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của chặng…