The Panorama – Đà Lạt đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng – Tuổi Trẻ Online

Cơ sở lưu trú: cung chưa đáp ứng cầu Song hành với sự phát triển và tăng trưởng bền vững của du lịch , nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Lạt rất lớn, phụ thuộc vào số lượng mà quy hoạch và phê duyệt rất kỹ lưỡng đối với từng dự án.…