Điện lực Dầu khí vẫn nhận lãi khoản tiền gửi bị phong tỏa ở OceanBank Kinh Doanh

Tại hội thảo cơ hội đầu tư chiều 16/1, nhà đầu tư chia sẻ sự lo lắng về khoản tiền gửi của Tổng công ty Điện dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Trước băn khoăn này, ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng thành viên cho hay, khoản…

Điện lực Dầu khí bị ‘truy’ về khoản tiền gửi bị phong tỏa ở OceanBank Kinh Doanh

Tại hội thảo cơ hội đầu tư chiều 16/1, nhà đầu tư chia sẻ sự lo lắng về khoản tiền gửi của Tổng công ty Điện dầu khí Việt Nam (PVPower) tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Trước băn khoăn này, ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng thành viên cho hay, khoản…