Bỏ ý định cho thẻ tín dụng ứng tiền mặt tại POS dưới 5 triệu đồng mỗi ngày Kinh Doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3/3/2018. Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ một thẻ được rút số ngoại tệ tiền…