Thủ tướng: Những sai phạm ngành ngân hàng gánh chịu hết sức đớn đau Kinh Doanh

Nhiệm vụ củng cố chất lượng, đạo đức đội ngũ cán bộ để không xảy ra những sai phạm như vừa qua được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với toàn ngành ngân hàng trong Hội nghị tổng kết hôm 9/1. Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, những sai phạm vừa qua là…