Quốc hội giám sát tối cao cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Kinh Doanh

Với 88,8% phiếu thuận, sáng 12/6, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018. Khác với những năm trước khi thường chọn 2-3 chuyên đề để giám sát tối cao, Quốc hội sẽ chỉ thực hiện một chuyên đề trong năm tới. Việc này, theo Tổng thư ký Quốc hội…