Tín dụng tăng 6,53% Kinh Doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm, trong đó cho biết đến ngày 25/5/2017 tín dụng tăng 6,53% so với cuối năm 2016. Về tổng phương tiện thanh toán, đến ngày 19/5 tăng 4,41% so với cuối năm 2016, huy động vốn tăng 4,11%, thanh khoản hệ…

Novaland được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế Kinh Doanh

Giải thưởng trách nhiệm xã hội Novaland vừa nhận chứng nhận về “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp” do ban tổ chức Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Awards) năm 2017 trao tặng. Bên cạnh đó, Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) – giải thưởng uy tín trong khu vực của tổ chức…