Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: ‘Đừng mơ thành tỷ phú sau một đêm’ Kinh Doanh

Ông Trần Văn Dũng cùng VnExpress nhìn lại một năm đặc biệt của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, cũng là năm đầu tiên ông ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) nhiều thách thức. – Tâm trạng của ông ra sao khi lần đầu tiên VnIndex bước lên…

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: ‘Đừng mơ thành tỷ phú sau một đêm’ Kinh Doanh

Ông Trần Văn Dũng cùng VnExpress nhìn lại một năm đặc biệt của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, cũng là năm đầu tiên ông ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) nhiều thách thức. – Tâm trạng của ông ra sao khi lần đầu tiên VnIndex bước lên…