Hãng nệm Việt đạt chứng nhận kháng vi khuẩn và nấm mốc đầu tiên trên thế giới Kinh Doanh

Đại diện Kymdan cho biết, hãng bắt đầu gửi Underwriters Laboratories (UL) kiểm nghiệm các mẫu nệm của mình từ năm 2016. Sau hàng trăm thí nghiệm, tới tháng 11/2017, các nhà khoa học Mỹ đã chứng nhận tính năng kháng vi khuẩn và kháng nấm mốc trên sản phẩm hãng. UL cũng khẳng định,…

Hãng nệm Việt đạt chứng nhận kháng vi khuẩn và nấm mốc đầu tiên trên thế giới Kinh Doanh

Đại diện Kymdan cho biết, hãng bắt đầu gửi Underwriters Laboratories (UL) kiểm nghiệm các mẫu nệm của mình từ năm 2016. Sau hàng trăm thí nghiệm, tới tháng 11/2017, các nhà khoa học Mỹ đã chứng nhận tính năng kháng vi khuẩn và kháng nấm mốc trên sản phẩm hãng. UL cũng khẳng định,…