Người Việt trong canh bạc đầu cơ Bitcoin năm 2017 Kinh Doanh

Ngày 1/1/2017, giá mỗi đồng Bitcoin là 970 USD. Gần 12 tháng sau, mỗi đồng tiền này xác lập mức đỉnh 20.000 USD. Rồi trong tuần cuối cùng của năm, nó xuống tới 10.400 USD, thấp hơn 44% so với đỉnh đạt được trước đó một tuần. Diễn biến Bitcoin trong một tháng gần đây. Nguồn: Coindesk…