Công ty thủy sản bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ ‘Nhôm’ Kinh Doanh

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, mã CK: SEA) vừa công bố quyết định bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘Nhôm’ sau phiên họp diễn ra sáng 25/12. Việc bãi nhiệm chính thức sẽ được Hội đồng quản trị trình…