Sẽ phá sản Đóng tàu Dung Quất, PVTex nếu tái cơ cấu không thành công Kinh Doanh

Theo nội dung đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, vừa được Thủ tướng phê duyệt, năm 2018 phấn đấu xử lý căn bản và hoàn thành dứt điểm yếu kém tồn tại vào năm 2020.  Chính…