​Sinh viên làm bất động sản: Sinh viên làm môi giới (Kỳ 1) – Tuổi Trẻ Online

Nhiều sinh viên đã chọn công việc part time môi giới bất động sản, thay vì những công việc làm thêm phổ biến như gia sư, chạy bàn, bán hàng… Trần Nguyễn Trường Khoa (Đại học Ngoại thương Hà Nội) hiện đang làm cộng tác viên môi giới bất động sản cho một sàn giao…

Sinh viên đầu tư bất động sản – Kỳ 2: Thuê và cho thuê lại – Tuổi Trẻ Online

Một số sinh viên dù chỉ sở hữu lượng vốn nhỏ, thậm chí “tay không” đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ảnh: Internet Nguyễn Mai Lan (Khoa Markeitng, Đại học Thương mại Hà Nội) thần tượng Donald Trump và không bỏ sót bất cứ cuốn…