Kiến nghị tăng mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng – Tuổi Trẻ Online

Người dân làm thủ tục nhà đất tại quận 8, TP.HCM. Tự Trung Cụ thể, mức thu đối với nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép, công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép. Đối với trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh thì mức thu là 15.000 đồng/giấy phép. Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người…