JLL: Thủ Thiêm là trung tâm thương mại mới của TP.HCM trong tương lai – Tuổi Trẻ Online

Khu Thủ Thiêm thuộc quận 2, TP.HCM. Ảnh THUẬN THẮNG. Theo báo cáo của JLL, kế hoạch tổng thể của Thủ Thiêm sẽ giảm bớt những áp lực mà TP. HCM đang phải đối mặt.  Thủ Thiêm sở hữu 657 héc ta nằm đối diện với khu trung tâm kinh tế hành chính hiện tại…