STDA là sàn giao dịch bất động sản xuất sắc năm 2016 Kinh Doanh

Vượt qua hàng trăm sàn giao dịch bất động sản trên cả nước, Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA (thuộc Cenland) đứng đầu danh sách giải thưởng này nhờ tận dụng lợi thế mạng lưới rộng khắp cả nước cùng giỏ hàng phong phú. Năm 2016, STDA đạt 9.796 giao dịch thành công…