Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định diện tích tối thiểu cánh đồng lớn – Tuổi Trẻ Online

Cánh đồng lớn quy định cách thức tổ chức sản xuất trên cơ sở hợp tác, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản trên cùng địa bàn, có quy mô ruộng đất lớn, với…