​Lễ hội nghệ thuật khuấy động tinh thần sống xanh của cộng đồng tại Celadon City – Tuổi Trẻ Online

Với ý tưởng độc đáo, “The art of green urban lifestyle” được đánh giá là chương trình nghệ thuật sáng tạo quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Tân Phú, TP.HCM trong năm nay. Lễ hội nghệ thuật “xanh” sáng tạo quy mô lớn Ngay từ khi những thông tin…