Thứ trưởng Đặng Huy Đông: Giao hết tư nhân làm BOT sẽ phát sinh tham nhũng Kinh Doanh

Thông tin trên được Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông đưa ra bên lề buổi tọa đàm “Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 23/8. Theo ông Đặng Huy Đông, ngay từ khi làm chính sách cho…

Tổng công ty Đường sắt tăng gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ Kinh Doanh

Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2017-2019 từ 2.268 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.  Nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm lấy từ khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở…