Lãnh đạo VNPT: ‘Thị trường thẻ tích điểm đa năng rất triển vọng’ Kinh Doanh

Thẻ tích điểm và thanh toán đa năng được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Với chiếc thẻ này, người dùng có thể tích luỹ điểm khuyến khích tiêu dùng, hưởng các ưu đãi tại nhiều cửa hàng khác nhau thay vì phải mang theo hàng chục chiếc thẻ riêng lẻ. Tại…

Lãnh đạo VNPT: ‘Thị trường thẻ tích điểm đa năng rất triển vọng’ Kinh Doanh

Thẻ tích điểm và thanh toán đa năng được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Với chiếc thẻ này, người dùng có thể tích luỹ điểm khuyến khích tiêu dùng, hưởng các ưu đãi tại nhiều cửa hàng khác nhau thay vì phải mang theo hàng chục chiếc thẻ riêng lẻ. Tại…