Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng ‘một sản phẩm ba Bộ kiểm tra’ Kinh Doanh

Sáng 21/8, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 11 bộ ngành, kiểm tra các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu.  Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng…