Một nhà đầu tư nữ bị phạt 600 triệu đồng do thao túng cổ phiếu Bầu Đức Kinh Doanh

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với bà Trần Thị Minh Phượng (Pleiku, Gia Lai) với số tiền xử phạt 600 triệu đồng. Theo Ủy ban chứng khoán, từ 20/7/2015 đến 1/4/2016, bà Phượng đã sử dụng 42…