Bộ trưởng Quốc phòng: Quân đội phấn đấu có thêm nhiều Viettel Kinh Doanh

Tại buổi làm việc với tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel ngày 7/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế là chức năng, thể hiện được truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Cho biết đứng đầu trong…