​Cho chuyển nhượng dự án khi đã giải phóng mặt bằng? – Tuổi Trẻ Online

Đó là một trong những nội dung Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa kiến nghị với các bộ ngành liên quan. HoREA kiến nghị cho chuyển nhượng dự án khi đã giải phóng mặt bằng. Ảnh QUANG ĐỊNH. Theo Hiệp hội, việc chuyển nhượng dự án bất động sản…

​Môi giới bất động sản – nghề có vòng đời ngắn tại Việt Nam – Tuổi Trẻ Online

Vòng đời của các môi giới tại Việt Nam thường ngắn, không nhiều người xác định gắn bó lâu dài với nghề Việc nhân sự của ngành liên tục biến động sẽ tác động trực tiếp đến sự lành mạnh và tính chuyên nghiệp của thị trường bất động sản. Đằng sau các đợt tuyển…

VPA: Thương lái Trung Quốc đang lũng đoạn thị trường hồ tiêu Việt Nam Kinh Doanh

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), có bằng chứng cho thấy một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đang điều khiển thị trường hồ tiêu của Việt Nam những ngày gần đây.  Cụ thể, một số công ty xuất khẩu hồ tiêu đều có hiện…