​Bất động sản bán lẻ Việt Nam: Thích ứng để không bị đào thải – Tuổi Trẻ Online

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển mạnh, đòi hỏi các dự án bất động sản cần phải chuyển biến theo. Ảnh T.AN Tiềm năng lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam Theo chỉ số phát triển bán lẻ năm 2017 của AT Kearney, Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp…