​HoRea kiến nghị giao quyền cấp sổ đỏ cho quận, huyện – Tuổi Trẻ Online

Khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 03/03/2017, khối lượng hồ sơ cần duyệt để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đổ dồn về Sở Tài nguyên & Môi trường rơi vào quá tải. HoREA cho rằng, khoản 23 điều 2 trong Nghị định cho phép Sở Tài nguyên ủy quyền cho…