​Điểm nhấn BĐS quý II: Căn hộ cao cấp thắng thế, đất nền, nhà phố khan hàng – Tuổi Trẻ Online

Giao dịch căn hộ cao cấp thắng thế Theo số liệu báo cáo vừa cống bố từ bộ phận Nghiên cứu thị trường DKRA, một trong những điểm nổi bật của thị trường BĐS quý II là sự suy giảm về lượng tiêu thụ của phân khúc căn hộ bình dân. Quý này, Tp.HCM có…