Sinh viên đầu tư bất động sản – Kỳ 2: Thuê và cho thuê lại – Tuổi Trẻ Online

Một số sinh viên dù chỉ sở hữu lượng vốn nhỏ, thậm chí “tay không” đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ảnh: Internet Nguyễn Mai Lan (Khoa Markeitng, Đại học Thương mại Hà Nội) thần tượng Donald Trump và không bỏ sót bất cứ cuốn…