Giữ nguyên đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên tối đa 8.000 đồng mỗi lít Kinh Doanh

Bộ Tài chính vừa tiếp tục công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường, trong đó vẫn giữ nguyên đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường đều với mặt hàng xăng lên 3.000 – 8.000 đồng mỗi lít. Không chỉ xăng, nhiên…