​Đồng Nai siết phân lô khiến giao dịch đất nền tách thửa giảm nhiệt – Tuổi Trẻ Online

Giới đầu tư đổ về các dự án chuẩn quy hoạch săn quỹ đất đẹp ngày càng nhiều  Giới đầu cơ đổ vốn vào những khu vực chưa được quy hoạch chới với. Giao dịch đất nền tách thửa giảm nhiệt thấy rõ. Dân đầu cơ khốn đốn với cuộc thanh lọc mới Nếu như cách…