Bộ Công Thương: Chưa xác định thương lái Trung Quốc thao túng giá hồ tiêu Việt Kinh Doanh

Theo Vụ Thị trường châu Á  – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), sau thông tin thương lái Trung Quốc đang dùng chiêu thâu tóm thị trường hồ tiêu Việt Nam, cơ quan này đã yêu cầu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Sở Công Thương các tỉnh báo cáo, cung cấp cụ thể…