​Phát triển công trình xanh Việt Nam: Đối mặt nhiều thách thức – Tuổi Trẻ Online

Dự án xanh được coi là xu thế tất yếu của thị trường bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, việc phát triển công trình xanh ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chương trình do Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ…