Hãng cà phê của vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây ấn tượng ở Trung Quốc Kinh Doanh

Sau tuyên bố sẽ chinh phục 1 tỷ đôla từ thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 3/2017 tại China Food & Drinks lần thứ 96, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết sẽ “mượn thuyền lớn qua sông” trên lộ trình chinh phục thị trường 1,4 tỷ dân này. Chiến thuật tiếp cận  được…