Thúc đẩy cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan Kinh Doanh

Hội thảo “Xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược” do Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Ngân Hàng Kasikorn (Thái Lan) đồng tổ chức. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)…