Thống đốc: Nhiều cán bộ xin nghỉ việc vì áp lực xử lý ngân hàng yếu Kinh Doanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – Lê Minh Hưng nêu thực tế khi thừa uỷ quyền Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng chiều 22/5. Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc cho biết, sở hữu, sở hữu chéo, nhóm…