Nhà giá rẻ bỗng dưng trầm lắng, chủ dự án đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng

Sau những động thái của nhà nước về gói 30.000 tỷ, nhiều chủ đầu tư dự án nhà thu nhập thấp đang tìm cách hỗ trợ khách hàng, tiêu thụ sản phẩm. Cung ít cầu nhiều Với mức thu nhập bình quân chỉ khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng, phần lớn người thu nhập thấp…