ABBank nhận giải thưởng ‘thanh toán quốc tế’ và ‘thương hiệu dẫn đầu’ Kinh Doanh

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa nhận giải thưởng “Đối tác Thanh toán quốc tế xuất sắc khu vực Đông Nam Á (Excellent Trade Partner Asean) do Maybank trao tặng.  Tiêu chí để Maybank đánh giá là các ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế tốt cả về chất lượng và mức…