Thương hiệu trà bí đao Wonderfarm có thể được mua lại giá 200.000 USD Kinh Doanh

Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood, MCK: IFS) vừa đề xuất cổ đông thông qua phương án mua lại thương hiệu “Wonderfarm” và các thương hiệu khác với giá trị chuyển nhượng tối đa 200.000 USD. Đây là những thương hiệu mà công ty thuê của Biscuits & Confectionery Sdn. Bhd, Malaysia…